No. 127 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at pigen formodentlig har sagt, at han var hos Christiane i går uden at træffe hende. Han tog Albertus Julius med til Steffens, og lovede at komme på Bakkehuset i dag, men glemte, at han var inviteret til kaptajn Steffens. Han kommer på mandag med bogen.


Gode Christiane

Pigen har formodentlig sagt dig at jeg var hos dig i Aftes, men traf dig ikke hiemme. Jeg tog med det samme Albertus Julius med da jeg vidste at Steffens havde stor Forlængsel efter den, og da jeg hørte at du skulde ud i Morgen [.] Du skal faae den paa Mandag igien, har han lovet. Da Pigen sagde at du skulde til Bakkehuset i dag blev jeg glad og lovede at jeg ogsaa vilde komme derud – og huskede i min Glæde ikke paa at allerede en svoret xxx Dosmer havde bedet mig til Capt: Steffens i Aften i et saare fust Selskab, som jeg ti gange heller blev fra, og nu dersom du er paa Bakkehuset 1000 Gange heller. xxx soll man sagen. Et Ord er et Ord, en Mand en Mand. Paa Mandag gode Pige kommer jeg til dig med Bogen. Bliv nu ikke vred fordi jeg tog den og fordi jeg med distrait Snak maaske skuffede din Fornøielse ved et falsk Haab. Lev vel min ejegode Pige

Din
Oehlenschläger.

[På konvolutten:]
Til
Frøken Heger.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Henrich Steffens
Sidst opdateret 15.09.2016 Print