No. 222 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 15.12.1802 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af ”Digte”, jf. Dagen 15.12.1802: ”Digte af Adam Øhlenschläger har nyelig forladt Pressen” (Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, IV,1, Kbh. 1947,65.

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger beder Christiane Heger om ikke at være vred, fordi hun ikke fik svar i går. Han var hos hende i går aftes, men hun og Hans Heger var hos Drewsens. Hun må ikke være bekymret for hans helbred. I går aftes traf han Tode, der ordinerede ham kamferpulver, og i dag har han ikke åndenød. Han kommer hen til hende i aften og beder hende tage til takke med det medfølgende eksemplar af ”Digte”


[Efter 15.12.1802]

Bedste Pige

Bliv foralting ikke vred fordi Du intet Svar fik igaar Middags. De havde allerede sat sig tilbords da Pigen kom. Din Broder Steffen og Harbou var hos mig lige til Spisetid, derfor kunde jeg ikke komme om Formiddagen. Alt dette haaber jeg Pigen har sagt dig. Iaftes gik jeg efter Løvte hen til dig, men du var fulgt med din Fader til Drewsens.
Vær ikke bekymret gode Christiane. At min Trangbrystighed er en reen Forkiølelse troer jeg vist, thi igaar Aftes følte jeg mig mat i hele Legemet. Jeg traf den gamle Tode, han sagde det kom formodentlig af Maven, da han hørte at Trangbrystig¬heden ikke var ledsaget af ringeste Smerte. Et Chamfer-pulver, sagde han var det uskyldigste Middel og det brugte jeg. Jeg havde forresten fuldkommen min sædvanlige Appetit i Aftes. Idag føler jeg ingen Trangbrystighed; kun en Smule Mathed. Jeg har besluttet at holde mig inde idag. Men i Aften kommer jeg lidt hen til dig, dersom jeg befinder mig fuldkommen vel. Jeg vil lade Holm gaae ind til min Søster for at faae at vide naar Callisen er der. Tag til Takke kiere Christiane med medfølgende Exemplar af mine Digte til du kan faae et smukkere. Lev vel.

Din
Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Jfr: Christiane Heger.

Kommentarer

Trykt i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind 1, Kbh. 1945, 63.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · J.C. Tode
Sidst opdateret 05.08.2015 Print