No. 221 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger [+]

Afsendersted

København

12.7.1802 Kamma Rahbek [+]

Modtagersted

Keldby, Møn

Original
Dokumentindhold

Christiane Heger skriver til Kamma Rahbek om Sophie Oehlenschlägers og Anders Sandøe Ørsteds bryllup 10.7.1802.


Gode kiære Søster!

Tak for Brevet! Du var ikke ret frisk, det giør os alle meget ondt; men nu er jo Vejret godt, og saa er det vist ogsaa godt med Dig; desuden er jo Færgefaren overstaaet, og det mundtre Selskab hvori Du er, maae endelig fordrive den Kiedsomhed, hvorom Du i Dit Brev taler. Alt hvad jeg nu kunne fortælle Dig, som kan fornøye Dig, er om Brylluppet / jeg mener Krudttaarnets / og dertil vil jeg ufortøvet ile. I Løverdags Aftes Klokken 7 blev de viet i Friderickberg Kirke af Liebenberg, fost nok, og den øvrige Deel af Aftenen tilbragte vi hos Paalekom. Der var ingen andre end Madam Møller, Commisionairen, Jomfru Propshain, Adagio, og jeg. Det var mig umuligt at beskrive Dig denne Aften nøyere, kun det vil jeg sige at saadan en Scene har jeg aldrig oplevet, som den da Ørsted og sophie kom hiem fra Kirken. Det var en Klynge* Mennesker som af inderlig Glæde, og Følelse ikke kunne frembringe ud uden enkelte Ord. – Vi fulgte dem hiem Klokken 11, Paalekom ogsaa. Paalekom er en Engel, jeg kan ikke beskrive Dig hvor velsignet han var. Han spillede for Sophie i Kirken og sang til, han var saa usigelig rørt, og saa ganske ubeskrivelig elskværdig. Vi var alle glade den heele Aften, dog een Ting fattedes Ørsted og Sophie, og det var Dig, og Rahbek, de talede hvert Øyeblik om Eder. At deres Bryllup ikke blev opsat efter Dig, var fordi at De var saa bange at hun skulle blive syg igien, og der saa aldrig skulle blive noget af. I Gaar giorde Madam Møller et Tractemente i Anledning af Brølluppet, jeg var buden; men kom ikke fordi jeg var paa Springforbie // med Fader. Mynster havde Brøllup i Torsdags. Du faaer nok Brev fra Adagio i Dag. Klokken er halv eet og til den Tid skulle Brevet være paa Posten, hvordan vil det gaae til? Fader og Carl hilser baade Dig og Rahbek. Jeg skal hilse D[ig] meget fra Zara. Naar faaer jeg Brev gode Søster? og naar k[ommer] Du hiem? Lev vel gode kiære Søster!

Din hengivne Søster Chris.

Kiøbenhavn d 12 Julii 1802.

  • Jomfrue Propsthain var ikke iblandt Dem der havde Følelse, det er et reent Bæst.

[På konvolutten:]
Til
Frue K:M: Rahbek
i
Kieldbye
paa
Møen

At aflevere hos
Sognepræsten Her
C.:A: Lund i Kieldbye
franco directe

Kommentarer

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind 2, København, 1916, 228-30

Emneord
Bakkehussproget
Personer
Carl Heger · Hans Heger · J.P. Mynster · Adam Oehlenschläger · Joachim Conrad Oehlenschläger · Knud Lyne Rahbek · Anders Sandøe Ørsted · Sophie Ørsted
Sidst opdateret 04.09.2014 Print