No. 217 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 4.11.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Bartholins sygdom, der if. mødeprotokol for Borups Selskab (NkS 769^r^, 2^o^, Det Kongelige Bibliotek) 3.11.1801 forhindrede opførelsen af J.H. Wessels ”Kierlighed uden Strømper” 5.1.1801.

Christiane Oehlenschläger [+]

Modtagerinfo

På Springforbi

Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at opførelsen af ”Kierlighed uden Strømper” i Borups Selskab aflyses i morgen pga. Bartholins sygdom. Han fik det først det at vide i går aftes og kunne ikke få brev af sted før nu til middag.


[4.11.1801]

Kiere Christiane!

Jeg troer det er reent forhexet med Kierlighed uden Strømper. Da jeg i Gaar Aftes kom op paa Prøven Kl 7, var Bartholin bleven syg, som har Mads Rolle. Der bliver altsaa ikke spillet i Morgen; hvilket rigtig er kiedsommeligt; men dersom nu Drevsens og du i Formiddag tager ind til Byen, som sidst og dette Brev igien skulde møde dem ved Constantia, saa skal man rigtignok have Standhaftighed, for ikke at ærgre sig. Jeg er uskyldig haaber jeg altsaa du vil indsee; thi ingen vidste noget af Bartholins Sygdom førend i ga[ar] Aftes og Brev kunde jeg jo ikke faae til Dig førend nu til Middag.
Lev vel og hils alle gode Venner.

Din inderlig elskende Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Velædle
Jfr. Christiane Heger
paa
Springforbi

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 08.08.2015 Print