No. 216 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 24.9.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra oplysningen, at Sophie Ørsted nu er uden for fare, idet hun blev indlagt med skarlagensfeber på Det kgl. Frederiks Hospital 24.9.1801, jf. H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, IV,1, Kbh. 1947, 41.

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at hans sygdom er en ubetydelighed, som hun ikke behøver bekymre sig om. Men da han ved, at hun alligevel gør det, forsikrer han hende, at der ikke er grund til ængstelse, ligesom tilfældet er med Sophie Ørsted.


[Efter 24.9.1801]

Kiere Christiane

Jeg havde allerede skrevet dig et langt Brev til, men da jeg var færdig tog jeg feil og øste Blækhornet over det da jeg bildte mig ind det et Sandhus.
Indholden af det overslagne Brev var: At mig jeg meget indstændig bad dig være artig, og at du ikke maatte gruble, eller græmme dig eller have Indbildninger over den ubetydeligste Ubetydelighed i Verden: min Upasselighed, at jeg igaar Aftes havde næsten tvinet[?] en lille Terrin med Kiødsuppe, hvilket rigtig nok var et øjensynligt Beviis for at jeg ligger for Døden. Fremdeles stod der i Brevet at det eneste Onde jeg følte var Bevidstheden om din altfor store Bekymring[.] Fremdeles stod der en Historie i Brevet om en Pen. Min Pennekniv har Pigen nemlig kastet bort, og der var xxx hverken skaaret Pen, eller Kniv // i hele Huset. ”Hvad giør du nu?[”] tænkte jeg; skriver du ikke og Konen bringer den Undskyldning, saa troer Christiane at jeg er saa svag at jeg ikke kan skrive og saa er jo Fanden løs. Til Lykke havde Mad Møller dog een fornævnt[?] og den fik jeg, og glad blev jeg.
See nu kiere Christiane har jeg kun det at sige dig, at uagtet det er en stor Feil at du frygter over ingenting, saa er du dog en grumme sød Pige uagtet din store Feil og at denne store Feil endogsaa bidrager til din Sødhed. Lev vel du lille sorgfulde Tøs, men lad mig see du klarer op saa meget som muligt thi min Upasselighed er ved den levende Gud! en reen Ubetydelighed, det sige ikke jeg men endogsaa Mynster som er Læge og kiende de Ting.
Lev vel

Din inderlig elskende
A Øhlenslæger //

Med min Søster har det heller slet ingen Fare sige Mynster.

[På konvolutten:]
Til
Jfr: Christiane Heger.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Sophie Ørsted
Sidst opdateret 08.08.2015 Print