No. 27 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger undskylder over for Christiane Heger, at han ikke har været hos i denne uge, men han er blevet opholdt af besøg. Han kan heller ikke komme i formiddag, da Rosing bedt ham komme kl. 12, men hvis Christiane kan komme til Ørsteds i eftermiddag, vil det glæde ham. Henrich Steffens er syg. Hvis Christiane har lyst til at gå med Oehlenschläger til Bakkehuset i morgen, ville det være skønt.


Kiere Christiane!

At jeg ikke siden har været hos dig i denne Uge, deri er jeg ved Gud undskyldt. Jeg er blevet opholdt af Mennesker som besøge mig med det samme de besøge Frue Koren. Da jeg giorde mig en lille Tour paa Volden i Gaar Middags mødte jeg Rosing, som sagde at han havde noget at tale med mig og om og bad mig komme hen til sig idag Kl 12. Saaledes kan jeg altsaa heller ikke besøge dig i Formiddag. Men vilde du komme hen til Ørsted i Eftermiddag, saa kunde jeg dog have den Glæde at see dig endnu engang i denne Uge, min gode Christiane.
Den arme Steffens er meget syg. Kirtlerne i Halsen ere svuldne, saa at han neppe kan tale. Han har Hovedpine og Ørepine og alle mulige Piner. Ingen ordentlig Opvartning har han // Jeg var hos ham i Gaar Eftermiddags og kom ikke til Ørsteds.
Havde min gode Pige Lyst i Morgen at gaae til Bakkehuset, da var det skiønt og det kunde du lade mig vide med Holm, hvis du ikke i Eftermiddag kommer til Ørsteds.

Levvel kiere Christiane. Din
Øhlenslæger

[På konvolutten:]
Jfr.
Christiane Heger

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Johanne Rosing · Henrich Steffens
Sidst opdateret 08.08.2015 Print