No. 26 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. [før 27.1. 1804] [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af ”Freias Alter”, idet Dagen 27.1.1804 noterer: ”En bekjendt Digter har forfattet et Syngespil, som heder Frejas Alter. De, som have læst det, finde det særdeles interessant og spaae det megen Held paa Skuepladsen. Det skal være antaget af Theaterdirektionen” (Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, Ibind 4,1, Kbh. 1947, 81).

Christiane Oehlenschläger
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger beder Christiane meddele ham, om Hans Heger ønsker, at han skal læse Freias Alter op for ham, og hvorvidt han har skaffet en afskriver.


[Før 27.1.1804]

Kiere Christiane

Jeg var hos dig i Aftes for at høre om din Fader ønsker jeg skal læse Frejas Alter for ham og for at høre om han har skaffet mig en Afskriver; men du var ikke hiemme; jeg kom derfor i Aften men du var atter ude. Da det iler og man endogsaa maa være knap med Dagene saa svar mig fra Drevsens med et Par Ord om jeg skal komme at læse eller ei; da du vel ikke kan forlade Drevsens i Aften saa maa det vel opsættes til i Morgen Aften, men længer kan jeg ikke bie.
Hils Drewsens.

Din
Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Frøken Heger.

Kommentarer

Brevet er trykt i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind 1, Kbh. 1945, 72

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Hans Heger · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 29.10.2015 Print