No. 23 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han ikke ville komme i går pga. hendes fader, men han vil blive glad, hvis hun vil med ud til hans fader eller til Rahbeks. Han har det ikke godt og er ked af det.


[u.d.]

Kiere Christiane!

Jeg kom ikke til dig igaar; thi hvorledes kunde den ligegyldige Conversationstone, som jeg maa tale i, i din Faders Nærværelse, passe sig efter vor sidste Samtale. Og om Aftenen saa du jo ikke gierne at jeg kom, min gode, kiere Christiane! Derimod har jeg et Forslag at giøre dig[;] det er et deiligt Veir, i disse Dage, og imorgen vil det vist ogsaa blive deiligt Veir, dersom du da i Morgen Eftermiddag vilde gaae en lille Tour ud med mig til min Fader, eller til Rahbeks, saa giorde du mig en stor Glæde, og saa kunde vi ret tale sammen. Jeg er slet ikke vel. Jeg var lidt stakaandet i Aftes og Blodet steeg mig til Hovedet. Idag er det dog ikke saa, men jeg er saa nedslaaet, sørgmodig[.] Send mig en lille Seddel til Svar ved Holm om du har Leilighed dertil, min gode Pige. Det vil opmuntre din

Øhlenslæger.

ligesom jeg vilde forsegle mit Brev, fik jeg dit. Jeg tænker du behøver nicht andet Svar.

[På konvolutten:]
Til
Jfr: Christiane

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Hans Heger
Sidst opdateret 28.10.2015 Print