No. 52 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Christian Winther u.å.
Værktitel

Regentsen den 26de Januarii 1821

Original
Dokumentindhold

Manuskript til Christian Winthers Regentsen den 26de Januarii 1821.


[På papirets bagside:] For Husbestyrende

//

                                             Regentsen den 26de Januarii 1821.

                      Til Marie Langberg.
Ikke eier jeg Guld, ei Bankens Papir eller Vexler,
       Jo, min Harpe er Staal selv, som Brevtaskens Laas;
Glæden kjender mig ei, den skinner ei rød for mit Øie,
       Haabet dog lifligt og grønt groer i mit Indre til Trøst!
Saaledes lakker jeg frem den vakkre Gaves Betydning,
       Og min Tillid til den, være min varmeste Tak!
Ikke med gule Muld eller snirklet Papir kan jeg fylde
       Gjemmerne; – Guderne ei gave mig saadant til Lod;
Men til ædlere Brug har alt min Tanke dem viet; –
       Venskabs og Kjærligheds Pant dér skal bygge og boe;
Og mens Brevtasken har saa kjære Ting i sin Eie
       Bliver Brevtasken selv kjærest af alle for mig. –
Dog – hvis et venligt Blik var [sloget?] da snart den var opfyldt; –
       – Hvergang mit Øie den seer, dvæler jo Tanken hos Dem!

                             Christian Ferdinand Winther

Personer
Marie Langberg · Christian Winther
Sidst opdateret 04.05.2018 Print