No. 110 af 604
Dokumentstatus
Andet dokument
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Ukendt ophavsmand u.å.
Værktitel

Vi bytted’ en Veninde

Original
Dokumentindhold

Formentlig en skjult, poetisk udformet invitation til digteren Jens Baggesen, i en elegant videreførelse af hans kendte ungdomsdigt “Roserne”, der oprindelig blev skrevet en sommermorgen i 1787 under Baggesens første ophold hos familien Ludvig Reventlow på Brahetrolleborg, henvendt til Sybille Reventlow, der samme morgen havde sendt roser op til den nervøst skrantende – og følelsessvimlende – unge digter.
Digtet blev trykt i Minerva juli s.å. og senere optrykt i 1791, 1808 og senere.
Hvem der her gemmer sig bag afsenderbetegnelsen, “Roserne”, har ikke indtil videre kunnet afgøres.


      Til Baggesen.

   Vi bytted’ en Veninde med en Ven!
   Vi fik vort Haab, vor Fryd, vor
                                                Duft igien!
          Hvis Han engang iblandt vil til os see,
          Vort modne Smil ham skal imøde
                                                             lee.

                                     Roserne.

Personer
Jens Baggesen
Sidst opdateret 12.05.2023 Print