eller nulstil

Vælg år eller periode: 16841787 1788 1789 1790 1791 1792 1794 1795 1796 1798 1799 1800 18011964
Vis:
Dato Danske begivenheder Internationale begivenheder Centrale tekster Personrelaterede begivenheder
1794-1806 K.L. Rahbek udgiver månedsskriftet Minerva
17. marts 1794 P.A. Heiberg skriver under dæknavnet Simon Sandrue en artikel til K.L. Rahbeks tidsskrift Den danske Tilskuer, hvori han kritiserer den engelske gesandt i Danmark Mr. Hailes.
21. marts 1794 Poul Martin Møller bliver født.
Juni 1794 K.L. Rahbek trykker P.A. Heibergs selskabsang Vor Klub er dog en herlig Sag i sit tidsskrift Den danske Tilskuer. Heiberg får en bøde på 300 rdl. og tidsskriftets nummer beslaglægges af myndighederne.