Søgetips

Søgning i Bakkehussamlingen

Det er muligt at søge i Bakkehussamlingen på to måder: Via en fritekstsøgning eller via en avanceret søgning, hvor søgeresultatet indsnævres ved hjælp af forskellige søgekriterier.

Fritekstsøgning

Den nemmeste måde at søge på er at skrive et søgeord i fritekstsøgefeltet på Bakkehussamlingens forside/hovedsøgeside. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkeligt for at opnå det ønskede søgeresultat. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Denne type søgninger giver som søgehits de breve, manuskripter og dokumenter, hvor ordet/navnet optræder i selve posten, dvs. søges der på et emne som f.eks. subskription, vil kun de breve m.v., hvor ordet enten er nævnt i den søgte form i selve brevet eller i et af de andre tekstfelter i posten, dvs. i Transskription, Dokumentindhold, Referencer, Kommentarer og Arkivplacering, eller hvis ordet er nævnt i en fodnote. Ordet/navnet er også søgbart i de tilfælde, hvor det optræder under Emner eller Personer og der samtidig linkes mellem Emner eller Personer og et brev/manuskript/dokument.

Begræns eller kombiner fritekstsøgningen

Umiddelbart under fritekstfeltet giver en række check-bokse eller afkrydsningsfelter mulighed for at afgrænse søgningen. Hvis der f.eks. søges på ’rahbek’ og man krydser af i Modtager, vil kun de breve, hvor en Rahbek, typisk enten Kamma eller Knud Rahbek, er modtager, vises i søgeresultatet. Det skal understreges, at felterne indsnævrer resultatet, og krydses der flere af – altså kombineres – gælder de som ’både-og’ kommandoer, dvs. at søges der på ’rahbek’, og krydses der samtidig af både i afsender- og modtagerfelt, vises kun de breve, hvor en rahbek er både afsender og modtager, f.eks. Kammas breve til sin mand, Knud.

AND, OR, NOT, ” og *

Fritekstsøgningerne kan i alle kategorier indsnævres med de såkaldte boolske operatorer, AND, OR og NOT, som altid skal skrives med store bogstaver, da de ellers regnes for konkrete ord i teksten. Kender man kun en del af ordet, eller vil man f.eks. forsøge at tage højde for en alternativ stavemåde i originalteksten, og således transskriptionen, kan der søges med brug af *, både før og efter “orddele”. Ønsker man et resultat, hvor en helt bestemt kombination af ord optræder, kan konstellationen sættes i gåseøjne. Bemærk at søgning med boolske operatorer samt ” og * kan kombineres med afkrydsning i felterne under ’Begræns eller kombiner fritekstsøgningen’ i det omfang, det giver mening.

Søgeeksempler

Her følger eksempler på enkle søgninger i Bakkehussamlingens fritekstsøgefelt.

Søgning Resultat og link til søgeeksempel
dag Alle poster, hvor dag forekommer
dag AND blomster Alle poster, hvor både dag og blomster forekommer (svarer søgningen dag blomster)
dag OR blomster Alle poster, hvor et eller begge ord forekommer
dag NOT blomster Alle poster, hvor dag, men ikke blomster forekommer
dag * Alle poster, hvor ord, der begynder med dag, forekommer
*dag Alle poster, hvor ord, der ender på dag, forekommer
* dag* Alle poster, hvor ordet dag eller ord, der indeholder dag, forekommer
“dag for dag” Alle poster, hvor ordrækkefølgen dag for dag forekommer

Markering af søgeord

Enkle søgninger på hele ord som dag, blomster eller lykønskninger i fritekstsøgefeltet vil, når man klikker videre til søgeresultatet, give lyseblå markeringer af søgeordet på de enkelte sider.
Findes søgeordet i kommentaren til et dokument, vil kommentarstedet i dokumentet være markeret, så man kan se, hvor søgeordet optræder. Findes søgeordet i de skjulte tekster om f.eks. afsendersted og dateringsbegrundelse, vil de små kryds ud for disse være markerede med lyseblåt.
Søgemarkering med lyseblåt vises udelukkende på hele ord og kan derfor ikke bruges i kombination med *.

Fjernelse af søgemarkering

Ønsker man at fjerne den viste søgemarkering for f.eks. at printe en post ud, kan man slette den sidste del af URL-adressen i browserens navigationslinje, dvs. fra og med :?highlight=…, hvorefter man trykker ‘enter’. Nu opdateres siden og søgemarkeringen forsvinder.
Alternativt kan man klikke sig frem til det næste dokument – eller tilbage til det foregående – ved at benytte de runde piletaster øverst til højre på dokumentsiden. Derefter klikker man sig tilbage til det ønskede dokument, og søgemarkeringen er nu borte.

Avanceret søgning

Under den lysegrå fritekst-søgeblok findes en række bjælker med rullemenuer til at indkredse et søgefelt. Søgefunktionerne er gjort så selvforklarende som muligt, så det er nemt at prøve sig frem. Til et brev vil der dog som oftest knytte sig en afsender eller en modtager, til et manuskript eller en anden type dokument vil der være en ophavsmand eller en central person (nøgleperson), som dokumentet omhandler, eller som på anden måde har haft betydning for dokumentet.
Samtlige personer, som er tilknyttet poster, det være sig afsender, modtager, ophavsmand/nøgleperson eller en omtalt person, vil kunne findes i rullemenuerne.

Man kan endvidere indkredse en periode, her dog ved indtastning af relevante datoer eller årstal. I feltet skrives: dag.måned.år adskilt af punktum og uden mellemrum eller overflødige nuller, eks.: 31.12.1799 eller 1.5.1805. Man kan også nøjes med bare måned.år eller år alene, eks.: 10.1824 eller 1835.

Den lille rullemenu, kaldet “sprog”, har en begrænset anvendelse i Bakkehussamlingen, idet så godt som alt materialet er på dansk. Med tiden vil funktionen dog i nogen grad få sin berettigelse, idet visse af bl.a. Rahbekkernes korrespondenter skrev på tysk, fransk eller engelsk.

Den avancerede søgning kan kombineres med den simple, så både rullemenuer og checkbokse sammen med eksempelvis et søgeord i fritekstfeltet kan indsnævre et søgeresultat.

Under Indhold og opbygning gennemgås posternes opbygning og de enkelte søgekategorier mere detaljeret.

At gemme søgeresultatet

Hvis man ønsker at gemme sit søgeresultat, anbefales det at kopiere og gemme URL-adressen i browserens navigationslinje og så indsætte den, når man ønsker at gense sine søgeresultater. Er der i mellemtiden indlagt nyt materiale i Bakkehussamlingen, som også matcher søgekriterierne, vises disse automatisk ved genindlæsningen.

Senest opdateret juni 2014

Sidst opdateret 18.06.2014