Tilbage til H

Carl Heger

Carl Heger var bror til Kamma Rahbek, skuespilleren Stephan Heger og Christiane Heger, der senere blev gift med Adam Oehlenschläger. Carl interesserede sig for litteratur og dannede sammen med Rahbeks og Oehlenschläger inderkredsen af Bakkehusets selskabelighed omkring år 1800. Han boede i længere perioder hos Kamma og Knud Lyne Rahbek i Bakkehuset i årene fra 1799 til 1809. I Bakkehuskredsen kaldtes han ved navnet “Hufe”, fordi han altid var bekymret for sit helbred. Navnet rummede en reference til den tyske læge C.W. Hufeland, der havde udgivet flere værker om sundhed og hygiejne.

Carl fik aldrig afsluttet sin embedseksamen, men arbejdede i stedet først som huslærer og underviser og fra 1809 som bibliotekar ved prins Christian Frederiks (senere Christian VIII) private bogsamling på Amalienborg. Han fik dermed også bopæl på slottet.
Fra ungdommen var han nær ven af Knud Lyne Rahbek, og han introducerede vennen for sin søster, Kamma Heger.
Udover Rahbeks og Oehlenschläger omgikkes han tidens toneangivende personer som Bertel Thorvaldsen, J.P. Mynster, Henrich Steffens og P.O. Brøndsted.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon, bind 6, København, 1980
Werlauff, E.C.: Erindringer af mit Liv, København, 1910, 128

Sidst opdateret 21.12.2013

Carl Heger

Johan Carl Heger 1771-1836 Dansk bibliotekar
Omtalt i37 breve