Tilbage til H

Edvard Hvidt

Edvard Hvidt var søn af den fremtrædende erhvervsmand og politiker N.L. Hvidt (1777-1856) og Kamma Rahbek kaldte ham af samme grund ‘Kronprinsen’. Han blev student 1825 fra Borgerdydskolen i Kbh. og juridisk kandidat 1830. Senere blev han medindehaver af assuranceselskabet (forsikringsselskabet) Wessely og Hvidt.
Den unge student kom i Bakkehuset i sidste halvdel af 1820’erne, og flere breve udveksledes mellem ham og Kamma Rahbek.
I en årrække fra ca. 1827 var han forlovet med Adam og Christiane Oehlenschlägers datter, Charlotte, en alliance, som bl.a. Kamma Rahbek havde været medvirkende til at få i stand, men Charlotte brød forlovelsen i 1831.
I 1832 giftede han sig med Elise Johanne Charlotte Schiffert.

Sidst opdateret 24.03.2014

Edvard Hvidt

Eduard Julius Hvidt 1806-82 Dansk assurancemægler
Omtalt i1 brev