Tilbage til O

Charlotte Oehlenschläger

Charlotte Oehlenschläger var skuespiller og datter af digteren Adam Oehlenschläger og Kamma Rahbeks søster Christiane. Hun forlovede sig mod forældrenes vilje med tidens berømte danske skuespiller Ludvig Phister i 1831. For at skille de forlovede ad blev Charlotte Oehlenschläger sendt på ophold hos Carsten Hauch i Sorø. Forældrene indså efterhånden det umulige i at hindre datteren i at gifte sig med Phister, og de blev derfor gift på Adam Oehlenschlägers fødselsdag den 14. november 1832. Kort efter brylluppet debuterede Charlotte i rollen som Josefa i opførelsen af dramaet Armod og Kærlighed (1832). Hun forlod dog hurtigt scenen igen efter giftermålets indgåelse.
Charlotte Oehlenschläger fik to døtre, men døde selv i barselsseng med den sidste den 12. marts 1835. Den ældste af døtrene blev opkaldt efter Charlottes faster, Sophie Ørsted, den anden efter Charlotte selv.

I brevvekslingen med Kamma Rahbek kalder Kamma hende typisk blot ved kælenavnet Lotte.

Referencer

Heiberg, Johanne Luise: Et liv gjenoplevet i Erindringen, bind 1, København, 1944, 62-63
Konow, Marie: Nogle Barndoms- og Ungdomserindringer, København, 1902, 63-64
Werlauff, E.C.: Erindringer af mit Liv, København, 1910, 163
Zinck, Otto: Joachim Ludvig Phister. Et Teaterliv, København, 1896, 73-76

Sidst opdateret 16.12.2015

Charlotte Oehlenschläger

Charlotte (Lotte) Oehlenschläger (g. Phister) 1811-35 Dansk skuespiller
Omtalt i10 breve