Georg Buntzen

Frederik Georg Julius Buntzen 1816-47 Dansk


Georg Buntzen var formentlig en uægte søn af forfatteren Johan Ludvig Heiberg og dennes kusine, og senere tog J.L. Heibergs mor, Thomasine Gyllembourg, Georg i pleje hos sig. Sammen med Thomasine Gyllembourg besøgte Georg Buntzen Kamma Rahbek på Bakkehuset og ved et af disse besøg forærede hun ham en af sine æsker.