No. 285 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

1814 Hanne Langberg
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek skriver til Johanne Langberg, at hun meget gerne vil komme over til hende, men hun har været uskikket til det hele dagen. Hendes tanker er hele tiden hos Hanne, og hun vil komme, så snart det er muligt. Hun beder til Gud for hende og takker for ferskenen samt alle beviser på hendes kærlighed. Hvis Hanne virkelig vil glæde Kamma, skal hun søge at berolige sig.


[tilføjet med anden håndskrift:1814]

Gode, velsignede Hanne!

De vil saa gierne see mig, og Gud veed ogsaa, at jeg vil Intet hellere, end opfylde Deres Ønske; men jeg har virkelig den hele Dag været uskikket til at komme over til Dem. Dog ere mine Tanker uafladelig hos Dem, og De kan lide paa, at det første Øieblik, jeg er saaledes, at det kan være godt for Dem og mig, at jeg kommer, saa vil De ogsaa see mig. Jeg beder til Gud for Dem, og han vil vist ogsaa høre mine Bønner. – Tak for den Phersken, De var saa god at sende mig; og Tak for ethvert Ømheds og Kiærligheds Beviis; men vil De ret glæde mig, da søg at beroelige Deres Sind; thi jeg kan umuelig være glad saalænge De er uroelig.

Deres evig hengivne K: M: R.

[På konvolutten:]
Til
Hanne.

Sidst opdateret 02.12.2013 Print