No. 281 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger Fredag morgen u.å. [1812-21] [+]

Dateringsbegrundelse

A.E. Boye, som var en af Adam Oehlenschlägers mest trofaste støtter under fejden med Jens Baggesen 1813-1820 blev gift med Anna Marie Holm, som nævnes i brevet, i 1812. Adam og Christiane Oehlenschläger boede i en stuelejlighed i Bredgade fra 1810-1821 med deres børn

A.E. Boye
Original
Dokumentindhold

Christiane Oehlenschläger indbyder A.E. Boye til middag samt overdragelse af en tekst til korrekturlæsning.


Kiæreste Neveu!

En Correctur tilligemed en Ven og en Veninde vente Dem til Middag i Bredgaden No 190 i Stuen; er det dem muligt, lader De os vist ikke forgiæves. Carl meente, at De maaske var saa god idag at forberede Deres Kone paa den sandsynlige Udeblivelse eller rettere Indeblivelse.
Fredag Morgen

Deres hengivne
Christiane Oehlenschläger

[På konvolutten:]
S:T:
Hr Fuldmægtig, A: Boye

Kommentarer

Brevet er udateret

Personer
Carl Heger
Sidst opdateret 19.06.2014 Print