No. 177 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

u.å. [1797-98] [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet stammer fra Rahbekkernes forlovelsestid, Kamma tituleres ‘Heger’

Kamma Rahbek [+]

Modtagersted

Nørregade, København

Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek spørger Kamma, om hun har lyst til at spadsere en tur i eftermiddag, da vejret er så dejligt. Han havde meget at skrive om, men Kammas bror, Stephan Heger, er der.


Min gode, gode, Kamma!

Væeret er saa deiligt i Dag, at jeg ikke kan undlade, da Jørgensen just har ampligeret sig herud at skrive dig et Par Linier til for at spørge dig, om du i Eftermiddag Klokken sex kunde have Lyst at spadsere, da jeg skal komme hen til dig, og høre din Villie.
Girondisternes Flugt sendes tillige.
Jeg havde meget, meget at skrive dig til, for at takke dig, […?] gode Pige! for disse sidste velsignede Dage, og overalt for det lykkelige Liv, jeg lever, og venter; men Persius er herude, og jeg kan dog ikke lade ham staae uden Konversation. Altsaa i Korthed: Lev vel og Gud velsigne dig

Din
Rahbek.

[På konvolutten:]
Pour
Ma Demoiselle K:M: Heger

Emneord
Bakkehussproget
Personer
Stephan Heger · Kamma Rahbek · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 25.06.2014 Print