No. 178 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek 31.1.1797 Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

Knud Lyne Rahbek skriver til Kamma Heger, at han har det bedre i dag end i går, men han kommer ikke i aften, fordi han er bange for et tilbagefald, så han ikke kan komme i Borups Selskab i morgen. Derved kommer han til at mindes, at Borups Selskab er skyld i hans nuværende lykke, fordi han traf Carl Heger og gennem ham Kamma.


Bakkehuset d 31 Jan: 1797.

Jeg kommer vel til at skrive dig til – gode kiære Pige – hvis du ikke skal troe at jeg i det mindste ligger paa mit Yderste, siden jeg ikke kommer ind til dig i Aften. Imidlertid er det dog ikke saa; tvertimod er jeg virkelig bedre, end i Gaar, kun ikke saameget bedre, at jeg kan være sikker paa, hvis jeg i Dag gik ind, det ikke blev til en Hæshed eller en Snue, der giorde mig ubrugelig for Borups Selskab i Morgen; og da dette Selskab staar under din allerhøyeste Beskyttelse, tør jeg vel ikke sætte det i Stikken; virkelig – gode kiære Pige! – naar jeg mindes, (: og naar mindes jeg ikke det?) at det Selskab egenlig er Anledningen til det nøye Forbund mellem mig, og Carl altsaa til min Lykke i dig, saa kan du ikke undre dig, at det nu er mig saa særdeles vigtigt og kiært.
Gode, inderlig elskede Pige! kunde jeg nu, her, sige dig alt, hvad jeg i denne Anledning havde at sige dig, sige dig, hvilken Gienfødelse du har frembragt i min heele Tilværelse i min Aand, og mit Hierte, Sveistrup, som staaer, og børster sig for Speilet, kom ikke ind i Aften, og du fik altsaa ikke min Sæddel, og blev altsaa ligenær. O! at du i hver af mine Handlinger, i hvert Skridt og hvert Blik maatte see, maatte hænde, at jeg kommer paa, jeg [anser?] noget, for saa uendelig meget, at leve og virke for. Men jeg vil afbryde – jeg holder ikke noget af lange Taler, de sige saa lidt. Gud velsigne dig, kiære gode Pige! hils vor gode, gode Moder, og Fader, og Broder, og Christian saa flittig. I Morgen Middag kommer jeg – for at vide om nogen af eder vil i Borups Selskab! Skulde det virkelig være mit første, og vigtigste Ærinde?

Hilsen og inderlig Kiærlighed
Din Rahbek

Jeg brugte Campher i Gaar Aftes uden og inden, laae med Strømpe om Halsen, og gaaer med den i Dag, og campher mig fremdeles; seer du, hvor lydig jeg er.

[På konvolutten:]
Pour
Madmsl K:M: Heger.

Emneord
Borups Selskab
Personer
Carl Heger · Kamma Rahbek · Knud Lyne Rahbek · Hans Sveistrup
Sidst opdateret 25.06.2014 Print