No. 243 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek 2.-5. sep. 1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra oplysningen om, at Kamma opholder sig på Amager, hvortil hun flygtede under Københavns bombardement 2.-5.9.1807.

Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek skriver til Kamma, at det var hans livs smerteligste øjeblik at sige farvel til hende. Han har taget sin post på Rundetårn, hvor han er i sikkerhed. Han lover at udføre hendes ærinder, og hun må ikke komme til København, hvor alt er elendighed pga. Københavns Bombardement.


Kiæreste Kone!

At det Øieblik jeg sagde dig farvel var mig det smerteligste i mit Liv, behøver jeg ikke at sige, især da jeg i det Øieblik kom fra en saa farlig Post, at jeg aldrig havde drømt om at see dig igien; men nu er jeg paa runde Taarn, hvor jeg har taget min Post, fordi jeg er der aldeles sikker. Gid jeg kan og kunde med fuld Tryghed regne paa det samme for dig, vel har Glahn lovet mig at tale med Steffens det fornødne for din Sikkerhed; midlertid er du fra mig; og jeg er saare […?], hvis du bliver […?] paa Amager, at ile ud til dig, for at være Krigsfange med dig. Dine Ærinder skal jeg besørge saa godt som mueligt, Levvel! og vær over[…?] at jeg maaskee aldrig inderligere har følt, hvad du er mig, og jeg dig. Herind maa du ikke komme; thi her er kun Elendighed og Forstyrrelse. Tante, og Philla er ogsaa paa Amager. Hils din Fader, og gode Søster.

Din Rahbek.

[På konvolutten:]
Fru
K M. Rahbek
Hollænderbyen paa Amager

Emneord
Bakkehussproget · Københavns Bombardement
Personer
Ophelia Drewsen · Hans Heger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 15.01.2018 Print