No. 438 af 604
Dokumentstatus
Andet dokument
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Johan Ludvig Heiberg 7.10.1857
Original
Dokumentindhold

J.L. Heiberg sender en kvittering for overtagelse af genstande efter Christian Molbechs afdøde far.


Hr. Professor C. Molbech har til mig afleveret efternævnte, i hans afdøde Fader Etatsraad Molbechs Bo forefundne, deels skrevne, deels trykte Sager, som ere det Kongelige Theaters Eiendom, nemlig:
1) En Fortegnelse over de indsendte dramatiske Arbeider fra 1801 til 1829.
2) Theatrets Censur-Protocol fra 1829 til 1832.
3) Theaterdirectionens Deliberations-Protocol fra 1821 til 1826.
4) En Indtægtsbog for Saisonen 1838/39.
5) Tre trykte Bøger fra Theaterbibliotheket.
For Modtagelsen af disse Gjenstande undlader jeg ikke herved at meddele Qvittering.

Kjøbenhavn. 7 October 1857.

JL Heiberg

Personer
Christian Molbech
Sidst opdateret 06.05.2014 Print