Tilbage til B

Borups Selskab

Litterært, dramatisk selskab samt privatteater i København. Litteraten K.L. Rahbek var medstifter af selskabet den 24. november 1780, som man oprindeligt kaldte Det dramatisk-litterære Selskab. Senere blev navnet dog ændret til Borups Selskab, fordi medlemmerne holdt til i lejede lokaler hos urtekræmmer Jens Borup i Landemærket 90. I løbet af selskabets levetid flyttede man imidlertid adresse adskillige gange.
Selskabet blev et af byens største og var meget anset blandt de dramatiske selskaber. Dets formål var ifølge de stiftende vedtægter at spille komedier og tragedier samt at deltage i den kritiske teaterdebat. Selskabet fik etableret et eget bibliotek, og medlemmerne blev opfordret til at engagere sig i litterært arbejde.
Oprindeligt var selskabet udelukkende for mandlige medlemmer, men i 1809 besluttede man at optage kvinder. Selvom antallet af kvindelige medlemmer aldrig voksede sig stort, var kvinderne ofte med til selskabets teateropførelser på lige fod med mændene. Selskabet tiltrak både intellektuelle og kunstnere, og medlemsskaren bestod bl.a. af prominente personer som Jonas Collin, teologen J.P. Mynster, lægen O.H. Mynster, litteraterne Thomas Thaarup, J.M. Thiele, Adam Oehlenschläger, kobberstikkeren Andreas Flint, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen og skuespillerne N.P. Nielsen, Michael Wiehe og C.N. Rosenkilde.
Selskabet forestod egne teateropførelser og særligt i årene 1782-1790 blev der opført mange af Ludvig Holbergs stykker. Derudover opførtes bl.a. Johannes Ewalds Harleqvin Patriot og De brutale Klappere, J.H. Wessels komedie Kærlighed uden Strømper, P.A. Heibergs komedier Hofsorgen og De Vonner og Vanner samt flere stykker af Molière. K.L. Rahbek havde stor indflydelse på selskabets repertoire og skrev selv lystspillet Sommeren, som blev opført flere gange.
Selskabet eksisterede i 61 år indtil 1841.

16.1.1794

Anna Louise Heger

Kamma Rahbek

Anna Louise Heger fortæller Kamma, at hendes brev har glædet hende meget, og håber, at dette må h...

31.1.1797

Knud Lyne Rahbek

Kamma Rahbek

Knud Lyne Rahbek skriver til Kamma Heger, at han har det bedre i dag end i går, men han kommer ik...

4.2.1797

Knud Lyne Rahbek

Kamma Rahbek

Knud Lyne Rahbek skriver til Kamma Heger, at han har fået brev fra Peter Collett, som han vedlægg...