Tilbage til D

Drejers Klub

Drejers Klub var en af de tidligste og mest ansete af de mange københavnske klubber, stiftet d. 26. nov. 1775. Klubben havde mange prominente medlemmer, både fra erhvervslivet og den litterære elite, og den blev med tiden den største klub i København.
Som udgangspunkt var klubben litterært orienteret, men havde også et vist politisk engagement op til 1780. I opposition til Norske Selskabs dyrkelse af den franske klassicisme orienterede Drejers Klub sig i 1770’erne mod den mere følsomme, tyskinspirerede litteratur.
Ligesom Norske Selskab arbejdede Drejers Klub på at opbygge et bibliotek med bøger, aviser og tidsskrifter til brug for klubbens medlemmer. Den udgav et tidsskrift kaldet Nyeste kiøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager, men da Knud Lyne Rahbek blev optaget og senere formand for klubben, blev det i højere grad hans tidsskrift Minerva, der blev anvendt som klubbens officielle talerør.

Klubben havde flere intellektuelle og kunstnere blandt sine medlemmer heriblandt: politimester O.H. Hvidberg (1771-1822), viceprovst A. Krag Holm (1767-1851), forfatter Chr. Olufsen (1763-1827), forfatter C. Pram (1756-1821), nationaløkonom S.O. Wolff (1796-1859), apoteker Jens Peter Groth (1783-1832), Knud Lyne Rahbek (1760-1830), professor L.C. Sander (1756-1819) og den norske digter Jonas Rein (1760-1821).

3.2.1797

Knud Lyne Rahbek

Kamma Rahbek

Knud Lyne Rahbek skriver til Kamma Heger, at han skrev så kort i går, at han vil holde hende skad...

23.6.1800

Adam Oehlenschläger

Christiane Oehlenschläger

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger og diskuterer mulighederne for at fortælle hende...

u.å [juni 1800]

Adam Oehlenschläger

Christiane Oehlenschläger

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han har skrevet til hende adskillige gange, ...

u.å. [før 30.9. 1800]

Adam Oehlenschläger

Christiane Oehlenschläger

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han vedlægger en vise. I går aftes var han u...