No. 324 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek 31.3.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra oplysningen om brevet til Molbech, jf. Kirsten Dreyer (udg.): ”Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech”, II, Kbh. 1993, 730f.

Hanne Langberg
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek er ved at blive utålmodig over, at regnen stadig forhindrer Joanne Langbergs besøg. Hun havde ellers håbet at se hende i dag, efter hvad Marie havde sagt til Stine. Derfor sender Kamma et lille arbejde af Molbech, som hun har fortalt ham, at hun vil give Hanne. Hun beder hende om at skrive.


[Tilføjet med anden håndskrift:] 1819
Torsdag Morgen. [31.3.1819]

Kiæreste Hanne!

Jeg er nær ved at blive ganske utaalmodig over den evindelige Regn, der altid hilser mig om Morgenen, naar jeg Aftenen iforveien har glædet mig over at høre Veien blive roest. Nu havde jeg dog saa vist haabet, at see Dig i Dag, efter hvad Marie igaar havde sagt til Stine; men har jeg nu Uret, naar jeg troer, Du slet ikke vil kunne komme i denne Uge? Siden jeg altsaa sikkert ikke vil faae den Glæde at see Dig i Dag, sender jeg Dig hermed et lille pænt Arbeide af Molbech, hvilket jeg forleden Dag fandt blandt mine Papirer, og strax besluttede at forære Dig, skiøndt det dog ikke er min Eiendom. Jeg skrev igaar til Molbech, at jeg havde saadant et lille Værk af ham, som jeg vilde give Dig, og jeg har vist giort ham nysgierrig dermed, og beder Dig derfor ikke strax // at sige ham, hvad det er, Du har faaet.
Skal jeg ikke see Dig selv i disse Dage, saa er Du maaskee dog saa god, at lade mig see et Par Ord fra Dig. Rahbek – som ogsaa havde glædet sig meget til Dit Komme i Aften hilser Dig inderligen. Hils den søde Marie tusinde Gange, og hils forresten alle Dine, ret hiertelig, fra

Din
hengivne K:M:R:

Personer
Marie Langberg · Christian Molbech · Stine Nielsdatter Olsen · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 02.12.2013 Print