No. 12 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek u.å. [1826] [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er formodentlig skrevet umiddelbart efter Poul Møllers forlovelse i 1826 med fynboen Betty Berg, deraf ordspillet med bogstavet B og referencen til Fyn.

Poul Martin Møller
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek udtrykker glæde over, at P.M. Møller er kommet over bogstavet B i alfabetet, hvilken er en hentydning til Møllers forlovelse. Hun skal flytte ud af sin stue samme dag for at den kan blive ordnet for fugtproblemer. Hun håber, at han kommer, når hun flytter tilbage, hvis ikke han skal til Fyn. Hun sender ham nogle lommetærklæder sammen med brevet.


Tirsdag Morgen

Kiære Poul Møller!

Da Stine indfinder sig lige i d’Øieblik jeg vil skrive til Dem, kan jeg kun i al Korthed sige Dem, at jeg paa Deres Vegne er glad over, at De er kommet over det svære Bogstav: B, og at jeg haaber at det Øvrige af Alphabethet nu vil gaae med største Lethed, til min og alle Deres Venners Fornøielse. Jeg havde svær Commerz igaar efter at De var gaaet, saa svær, at Dio, der nyelig havde udbedet sig Tilladelse til at maatte være her, i største Alvorlighed sagde: jeg troer nok, at jeg nu skal over. Idag flytter jeg ud af mit Værksted for at faae Kiælderluften uuddampet og Værelset lidt comfortabelt, og naar jeg saa om nogle Dage flytter ind igien, ønskede jeg om mueligt lidt Commerz med det dobbelte B, ifald De vil unde mig den; men saa flyver De // vel til Fyen.
Til Lettelse i Deres svære Savn sender jeg Dem nogle Lommetørklæder, som De med største Frihed kan betjene Dem af, da det er løse og ledige Personer uden Navn og uden Hjemstavn, af det Slags som jeg bruger til at lade Rahbek kaste bort. Men giør nu ikke heraf den Historie, at jeg giver Dem disse daarlige Lommetørklæder omtrent som Rasmine gav Dem den bevidste Reseda. Lev nu vel, og kom snart ud for at lade mig høre hvad Fremgang De har giort i Alphabethet.
Rahbek hilser hjerteligst.

Deres
hengivne K:M:R:

[På konvolutten:]
S:T:
Herr Lector P. Møller.

Emneord
Bakkehusets bygninger
Personer
Stine Nielsdatter Olsen · Rasmine Petersen · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 19.06.2014 Print