No. 461 af 596
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

23.1.1860 Bentine Nielsen
Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen skriver til Bentine Nielsen, at skønt det ville være ham en glæde, har han pga. arbejde ikke tid til at hilse på hende og hendes plejemoder, men beder hende underrette ham skriftligt, hvis han kan være hende til tjeneste.


Kjøbenhavn 23 Jan 1860.

Uagtet det vilde være mig en stor Glæde at hilse paa Dem og Deres Fru Pleiemoder, maa jeg dog i disse Dage opgive det; jeg er saa overvældet med Arbeide i denne Tid at jeg ikke kan gjøre Vandring ud af Porten til Dem; er det derfor af Vigtighed hvad De venligst har at sige mig, og jeg kan være Dem til nogen Tjeneste, da underret mig skriftlig derom og er det da Noget jeg kan udrette skal jeg jeg gjøre det.

Ærbødigst
H.C. Andersen

Til
Frøken Nielsen.

Sidst opdateret 18.04.2014 Print