No. 204 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger [før 11.7.1800] Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han nu har bestemt sig til at tale med Hans Heger, selv om han vil føle sig forlegen, men hun er prisen. Oehlenschläger undrer sig over, at jomfru Limkilde elskede Bierfreund, ikke mindst fordi hun sagde, at hun aldrig ville gifte sig. Han er ked af, at Christiane ventede forgæves på at se ham i går aftes. Han var i Dyrehaven med sin fader og søster, men i aften kommer han forbi. Han mødte madam Drewsen og mester Preuss fra Strandmøllen i Dyrehaven og på hjemvejen, så han en karet, der var kørt i grøften.


Min ejegode Piige!

Nu har jeg bestemt mig! Nu vil jeg gaae hen og tale med din Fader! Jeg kan tydelig mærke paa dig at du ikke alene er meest for det, men endogsaa ene for det. Altsaa er det naturligst, at jeg vil hvad min elskede Christiane vil! Rigtig nok vil dette Besøg sætte mig i forfærdelig megen Forlegenhed; men det er det samme! Du er jo Prisen. Kan jeg da i nogen Henseende kjøbe dig for dyrt? Helst saae jeg dog, at jeg traf din Fader i temmelig godt Houmør, derfor j vil jeg heller ikke gaae til ham i Morgen, men en anden Dag i denne Uge, naar du vil bestemme den. Jeg vil gjerne tilstaae at min Frygt ogsaa gjerne ønsker denne lille Opsættelse. Det der trøster mig meest, er [at] vor Tilstand ikke kan blive værre end den er, det har jeg ogsaa et Par Gange sagt dig troer jeg. Jeg taler altsaa med din Fader! Kjerlighed styrke mig!
Du har sat mig i Forundring ved at fortælle mig at Jomfrue Bierfreund elskede Liimkilde // og i nu mere med at fortælle mig at hun Ligegyldig sagde: Jeg givter mig dog aldrig.
Det er mig sandelig en Gaade. Først maae jeg tilstaae, at jeg ikke kan faae i mit Hoved hvo[r]ledes en smuk ung Pige kan elske en gammel hæslig Karl. Liimkilde er begge Dele, for Resten troer jeg et meget ædelt Menneske! Men elske ham. Du veed min Theorie om Kjerlighed søde Christiane! Og[rettet fra: Men] sæt nu at hun elskede ham, hvorfor givtede hun sig da aldrig! Kan Du forklare mig det saa skal du faae – ja hvad skal jeg fattige Djevel byde dig, rigtig nok kunde jeg byde dig – tusinde ømme, brændende Kys! O, men min Gud! dem brød du dig vel kun lidt om! Jeg vilde ønske du var nærværende, saa kunde jeg faae et sødt lille Ørefigen af din endnu sødere lille Haand, for min sure store Impertinence!
O Du arme Pige som stod en heel Time i Vinduet i Aftes og ventede din troeløse Øhlenslæger som var kjørt ud med sin Fader og Søster i Dyrehaven og formodenlig // sad nogenlunde vel tilfreds ved et Bord langt oppe paa en grøn Bakke og spiste Fleskeskinke, mens den haarfagre Christiane havde stod og stirrede forgieves med sine store sjelefulde Øine hen ad Nørregade efter ham! I Aften kommer jeg gandske vist Kl 9. I Overgaars var jeg der ogsaa paa samme Tid, da var du der ikke, du Slemme!
O Gud velsigne dig, inderlig elskede Pige, bliv ikke vred paa din Øhlenslæger, som bliver munter og overgiven i det Øjeblik han sætter sig ned at skrive til dig! men det gjør du vist ikke.
Jeg saae Mad. Drewsen i Dyrehaven i Gaar. Jeg var inde hos Italienerne at see deres skjønne Voltigeer Konster og deres afskyelige Narrestreger. Ved een af de sidste, hørte jeg et forfærdeligt Haandklap og een som raabte bravum bag ved mig – jeg vendte mig forfærdet om og opdagede kan du gjette hvem? Mester Preuss fra Strandmøllen. Jeg bad ham paa en meget høflig Maade at hilse Ravage og hans Tæve. //
Hillemænd nu er jeg jo allerede paa den fjerde Side. Ellers skulde jeg udførligen fortælle dig min Reise fra Harslew til Kiel. Vor Herre har taget Sælhunden derude, den har overstridt og er ikke mere at see for 8ß første og 4ß anden Plads. Paa Hjemreisen traf vi en Karet der var kjørt i Grøvten jeg hjalp lidt lidt til med at faae den op for siden at kunne rose mig af det. Hvorfor er man ellers skikkelig i Verden!
Farvel, min nydelige, yndige elskværdige Christiane Georgine Elisabeth, din Faders Navn vil jeg efterhaanden vænne dig af med. Vi leve med Guds Hjelp nok den Dag at du kan skrive dig: Øhlenslæger.

Farvel min bedste Pige!

[På konvolutten:]
Til
Jomfrue Christiane Heger

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Hans Heger · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Joachim Conrad Oehlenschläger · Sophie Ørsted
Sidst opdateret 03.12.2015 Print