No. 203 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 1.7.1800 Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han sender hende et brev, han har skrevet til hendes fader, men uden hendes accept af det, sender han det ikke til ham. Han har ikke kunnet gå forbi hendes vinduer nogle aftener, fordi han har været på Frederiksberg, men i går aftes gik han forbi kl. 6. Jomfru Bierfreund er død og Sessing sørger for hendes begravelse.


Min elskede Pige!

Det glæder mig meget at jeg faaer Leilighed til at kunne skrive dig til, da jeg har noget af Vigtighed at tale med dig om. Jeg har nemlig for længe siden skrevet et Brev til din Fader, men jeg har blot ventet Bud fra dig, for at lade dig det vide, og for at lade Dig bestemme Tiden, naar jeg skulde sende ham det. Carl siger, at han har sagt dig det. Han siger tillige, at du frygter for Brevet skulde være for langt! Jeg sender dig det. Nu kan du selv see. Jeg synes nok det kunde gaae saaledes an; men du kjender din Fader bedere end jeg, du er min Herskerinde, altsaa uden dit frievillige og meente: Ja! faaer han ikke et Bogstav fra mig!
Jeg frygter for Resten ikke. Værre end vor Stilling er til hinanden kan den ikke blive[,] derimod har jeg meget Haab om at den ved Tillid til din Fader kan blive bedere.
Søde, elskelige Pige! hvorledes lever du?
Jeg har nogle Aftner i Rad været ude paa Frederiksberg, saa jeg ikke har kundet gaae forbi dit Vindue Kl 9, jeg var desuden bange for at det skulde opvække Opmærksomhed. I Gaar gik jeg forbi dit Vindve Kl 6 og saae dig dog, saadan en Mand er vor Herre! Der var en, der spurgte mig hvem du var af dem jeg fulgtes med. De to vare de ældste Ørsteder. Det gav Anledning til følgende Narrestreger. Jeg sagde: Det er Jomf: Heger! Den Fremmede: Frue Rahbeks Syster! Ældste Ørsted: Rahbeks Svigerinde. Yngre Ørsted Rahbeks Kones Broders Syster. Jeg Rahbeks Svogers Svigerindes Svigerinde. Yngre Ø. Rahbeks Svigerfaders Kones Datter. o.s.v.
Veed Du gode Christiane at Jomfrue Bierfreund er – død! af Forraadnelsesfeber? Sessing! Stakkels Sessing besørger hendes Jordefærd! Vi er lykkelige høist lykkelige søde Pige! Hvor let kunde vi ogsaa blive høist ulykkelige.
Farvel min inderlig elskede Pige. Send mig snart Svar, og om muligt om Formiddagen thi da er altid vist hjemme.
Farvel min bedste Tøs!

Din A. Øhlenslæger.

d 1. Julii 1800.

[På konvolutten:]
Til
Jomfrue Christiane Heger.

Kommentarer

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind 2, København 1916, 190-91 samt H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, København. 1945, 20-21.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Anna Louise Heger · Carl Heger · Hans Heger · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Kamma Rahbek · Knud Lyne Rahbek · Anders Sandøe Ørsted · H.C. Ørsted
Sidst opdateret 02.05.2015 Print