No. 267 af 596
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII 14.7.1810 Hans Christian Sneedorff
Original
Dokumentindhold

Kong Christian VIII indbyder H.C. Sneedorff til at komme til Sorgenfri om eftermiddagen.


Da Deres Frue og Datter tilbringe Dagen paa Sorgenfri saa tillader De at jeg forespørger mig hos Dem om jeg ligeledes kunde vente den Fornøielse at see Dem i Eftermiddag hos os. Undskyld imidlertid at Indbydelsen kommer saa seent

velvilligst
Christian Friderich

d. 14. Jul 1810 //

Til
Hr Commandeur Sneedorff
Ridder af Dannebroge
i
Fredensborg

i Commandeurens Fraværelse ville Frue Sneedorf aabne Brevet -

Sidst opdateret 22.05.2014 Print