No. 533 af 597
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rolighed, København

14.8.1872 Mary Livingstone
Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen skriver til Mary Livingstone, at det var ham en glæde at modtage brev og høre om rejsen til Hebriderne. Den grønne sten, hun sendte, faldt ud af brevet og var ikke til at finde. Derfor beder han hende sende en ny. I Danmark har alle været opfyldt af tanken om, at Stanley har fundet Livingstone. H.C. Andersen håber, at Mary og Livingstone kommer til Danmark og besøger ham, og beder hende hilse sin far, når han kommer hjem.


”Rolighed” ved Kjøbenhavn
den 14 August 1872.

Min kjære lille Veninde!

Det var mig en stor Glæde at modtage Brev og høre om Reisen paa Hebriderne; Skildringen var saa frisk og livlig, at jeg følte mig sat der hen! men the green stone som var sendt mig, lagt i Brevet faldt ud da jeg aabnede det og var ikke at finde mellem Havegangnes mange Smaasteen, især da jeg ikke kjendte dens Udseende. Jeg beder derfor send mig i næste Skrivelse et lille Stykke af samme Slags og jeg skal gjemme den, ikke blot som Betryggelse for Havets Farver, men som en kjær Erindring om min lille Veninde. Just i disse Dage har jeg og Mange, Mange [først skrevet: mange, mange] i Danmark været opfyldt af Tanken om Marys herlige Fader Levingstone, vi have jublet i Glæde over at han levede og var fundet! Taarerne kom mig i Øinene [først skrevet: …?], da jeg læste om Stanleys Møde med ham og jeg kunne have omfavnet Bennet for hans Ord; spørg // ikke om Penge, spørg kun om Levingstone! – Naar Papa kommer hjem kommer Mary med ham til Danmark, skrev min lille Veninde i eet af de første Breve til mig! gid at det maatte skee! Alle Hjerter og Døre ville staae ham aabne, og særligt kan jeg sige det om det Hjem hvor jeg nu i Sommeren er hos Familien Melchior hvis smukke Villa ligger ved Havet tæt uden for Kjøbenhavn, Mary’s Søster har der engang besøgt mig. Ja det vilde være en Glæde om han kom og besøgte vore nordlige Lande; Danmark er som en stor engelsk Have og Sverrig-Norge, minder om Skottland! Lykkelige Marie der har til Fader, den Levingstone hvis Navn vil leve i unævnelige Tider, naar Jernbanerne gjennemkrydse de Lande hvor han med Fortrøstning paa Gud i Menneskehedens Tjeneste har prøvet tunge svære Dage[?]! – // Lykkelige Marie! Gud vil forunde ham og alle hans Kjære et lykkeligt Gjensyn i Skottland. Han vil kunde fortælle Eventyr, hvad blive alle de jeg digtede imod dem han oplevede. Glem ikke at nævne mit Navn naar Mary omfavner ham, og bring strax hjertelige Hilsener til den kjære Tante som skjærmer og lever for hans Børn. Snart faaer jeg Brev igjen; lille Mary Levingstones

tro hengivne Ven
H.C. Andersen

Kommentarer

H.C. Andersens engelske oversættelse af brevet er trykt i Elias Bredsdorff: H.C. Andersen og England, København 1954, 402

Sidst opdateret 26.05.2014 Print