No. 508 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Magdalene Thoresen 4.4.1870 Johanne Luise Heiberg
Original
Dokumentindhold

Magdalene Thoresen har skrevet til Gottlob Berner ved Det Kongelige Teater om at få sit navn trykt på plakaten ved morgendagens opførelse af hendes teaterstykke. Hvis Johanne Luise Heiberg ønsker det anderledes, kan beslutningen ændres.


den 4de [april 1870]

Kjæreste Fru Hejberg!

Jeg takker Dem for den Stund, igaar!
Jeg har desværre idage mine Ansigtssmerter, og staar saaledes foran den Bom, som saa ofte falder ned for mig, hvor jeg nødigt vilde standses. I Anledning af mit Stykkes Opførelse imorgen har jeg skrevet til Justitsraad Berner, at jeg ønsker mit Nav[n] paa Plakaten, eftersom Navnet jo staa paa den trykte Udgave. Men hvis De, min gode Vejleder, imidlertid // skulde finde dette urigtigt, sender jeg Dem disse Linjer paa samme Tid, for at det kan blive endret efter Deres Ønske.
Jeg har sørget over, at jeg iaftes blandede den kjære Minister og Dem op i mine Vrøvlerier, tilgiv mig dette, og tro paa mig, Fru Hejberg, De kan det med fuld Tryghed.
Level, med tusind Tak!

Deres
Magdalena Thoresen

Emneord
Magdalene Thoresens forfatterskab
Personer
Johanne Luise Heiberg · Magdalene Thoresen
Sidst opdateret 10.11.2015 Print