No. 157 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Magdalene Thoresen 10.1. u.å. Johanne Luise Heiberg
Original
Dokumentindhold

Magdalene Thoresen nåede ikke at træffe Johanne Luise Heiberg og håber derfor at se hende på et senere tidspunkt. Hun ønsker Heiberg et godt år og glædes ved det billede, som A.F. Krieger har skænket hende af Heiberg.


Petersborgvej den 10de Januar

Kjæreste Fru Hejberg!

Vore Tidsoptagelser krydse hinanden; jeg faar just et Par Ord fra Etatsraad Krieger, som melde mig, at jeg mellem Kl: 1-5 idag kan have den Glæde at træffe Dem, men jeg har alt givet Løfter for de Timer, som jeg ikke gjerne tager tilbage. Jeg maa da for denne Gang give Afkald paa at se Dem min elskede Frue! og skyder nu mit Haab ud i Fremtiden.
- Et godt Aar ønsker jeg Dem og Deres Børn, og takker Dem som altid for det sidst henrundne i Forening med alle de Foregaaende, hvori jeg har havt den Lykke at kjende Dem. // Deres smukke Billede, som Krieger har bevist mig den Godhed at skjænke mig, ligger talende og mindende foran mig, og følger nu med mig tilbage i min landlige Stilhed, og vil der i mangen Stund give det Skjønhedssyn hvorved man fanger Idealet. –
Lev vel Frue!

Deres uforanderlig hengivne
og taknemlige Magdalena Thoresen

Personer
Johanne Luise Heiberg · A.F. Krieger · Magdalene Thoresen
Sidst opdateret 01.12.2015 Print