No. 156 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger længes efter Christiane Heger og forklarer, hvorfor han ikke har været hos hende hele ugen. Det har ærgret ham, at hun har været hos Ørsteds, når han ikke var der bl.a. i går aftes, da Henrich Steffens var der. Han glæder sig til at gå ud til Bakkehuset sammen med hende i dag, men vil hun hellere blive hjemme, kommer han til hende.


Kiere, kiere Christiane!

Jeg længes usigeligt efter dig. Du vild[e] maaskee sige: Hvorfor har du da ikke været hos mig den hele Uge; men det maa du ikke. Om Formiddagen kan jeg jo ikke komme til vor virkelige Glæde, saalænge din Fader folder sig ud og om Aftenen – jeg veed ikke, ved det jeg saa længe har været der nogen Aften, saa gidder – saa undseer jeg mig – jeg veed ikke hvad jeg skal kalde det.
Ærgret mig har det ogsaa at du har været hos Ørsteds paa Tider jeg ikke var det. O hvor jeg ønskede dig nærværende i Aftes da Steffens var der og Sophie var saa munter og rask. Min eneste Trøst er at du maaske idag vil glæde din Øhlenslæger med at følge ud med ham til Bakkehuset. Jeg kan taale den Skiebne at være fraværende fra dig de andre Dage, nogenledes, men om Søndagen er det mig plat umuligt. Vil du // heller blive hiemme, saa kommer jeg dog til dig i Aften. Skulde du ud nogen Steder kiereste Pige da beder jeg dig indstændig ikke at lade det være for min Skyld thi saa kan jeg jo komme enandengang.
Lev vel søde Pige. Hils Carl. Din

A Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Frøken Christiane Heger.

Kommentarer

Trykt i C.L.N. Mynster (udg.):Mindeblade om Oehlenschläger og hans Kreds, Kbh. 1879, 19.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Carl Heger · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Kamma Rahbek · Henrich Steffens · Sophie Ørsted
Sidst opdateret 05.08.2015 Print