No. 122 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. [forsommeren 1802] [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Roller.

Christiane Oehlenschläger [+]

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger spørger Christiane Heger, om hun vil gå med ud til Frederiksberg og Bakkehuset i dag. Han vil tage det som et bevis på, at hun ligesom han har glemt en scene, hvor deres hidsige unge blod havde del, og selv om det er slemt at have varmt blod, fordi man skændes mere end andre, elsker man på den anden side også højere og stærkere.


Kiere gode Pige!

Vil du gaae med din Øhlenslæger til Frederiksberg i Eftermiddag og til Bakkehuset i Aften, saa giver du ham derved et stiltiende Bevis paa at du lige som han har glemt en Scene, hvori ikke vore Hierter men vort hidsige unge Blod havde Deel. Og kiere Christiane skiønt det rigtig nok er slemt med saadan noget saa længe det varer saa kan jeg dog ikke sige at det stemmer mig ned, thi med mig er det strax forbi, og jeg veed det er lige saa med dig. Havde een af os igaar havt Mod til at begynde Forliig saa var den anden strax bleven henreven med, det er jeg vis paa. Og i visse Maader vil jeg sige med Roller er det rigtig nok slemt at have varmt Blod; thi saa skiendes man mere end andre. Men i visse Maader er det heller ikke saa galt at have h varmt Blod, thi saa elsker man høiere og stærkere og fyrigere end andre! Send mig nu Svar til Middag min gode Pige. Er jeg ikke paa mit Kammer, saa er jeg i Stuen.

Din
Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Jfr: Christiane Heger
paa
Springforbi

Kommentarer

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 219-20 og i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind 1, Kbh. 1945, 51.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 03.03.2016 Print