No. 123 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger spørger Christiane Heger om hun vil med på Bakkehuset.


Har du Elskede Lyst at gaae med til rabekkiske Bakhus
dersom du kan og vil, henter jeg siden dig af.
Sagtens du seer at jeg her paa Hexametrer dig skriver
Pentametret gaaer med, vel du skandere det maae
Deri den finde sig maa, som en Digter sig vælger til Elsker
Svar mig med Karlen og lev vel til jeg atter dig seer.

Din Øhlenschlæger

[På konvolutten:]
Til
Frøken Heger.

Kommentarer

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 220.

Brevet virker afrevet i toppen.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 05.05.2015 Print