No. 114 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. [efter 12.9.1802] [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Christiane Koren, der ankom til København den 12.9. 1802 (if. Gudrun Johnson (udg.): Dagbog for Kristiane Koren, Oslo 1945, 13).

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger og undskylder, at han ikke har været hos hende, men Henrich Steffens´sygdom og Christiane Korens ophold forstyrrer alle hans planer. Han kommer til hende lørdag middag.


Kiere, gode Pige

I dette Øieblik siger Carl mig først at Du er g[aaet] til Bakkehuset, ellers kunde du været vis paa at jeg havde ilet ud til dig; men Kl 10 var det for silde. At jeg ikke i disse Dage har været hos dig maa du ikke blive vred over. Steffens Sygdom og Fru Korens Ophold confunderer reent mine Planer. Mit Kammer er et Forgemak hvor jeg har Fremmede tidlig og silde. Steffens ønsker mig hos sig saa ofte som muligt og jeg kan derfor hverken komme ordentlig til dig, eller være flittig som jeg ved Gud dog nu saa gierne vilde. Dog det faaer snart Ende. Fru Koren er en velsignet Kone. Sarotkie en god lille Tøs. Jeg holder af dem og ønskede at du, min inderlig elskte Pige vilde besøge den gode Moer Koren snart. Jeg kommer til dig paa Løverdag Middag, thi imorgen er du nok ikke kommen fra Bakkehuset endnu. God Nat, søde Christiane, tusinde Kys!

Din A: Øhlenslæger

[På konvolutten:]
Jfr. Christiane Heger

Kommentarer

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 221 og i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind I, Kbh. 1945, 58-59.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Carl Heger · Christiane Koren · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Henrich Steffens
Sidst opdateret 05.05.2015 Print