No. 84 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
H.C. Andersen u.å.
Værktitel

† Adam Holst

Original
Dokumentindhold

Mindedigt over Adam Holst.Adam Holst.

Du, dine Forældres Glæde,
Saa ung, saa kjærlig og tro,
Er svøbt alt i Døden Klæde,
Indviet Gravens Ro.
#
O det er saa tungt at miste
Hvad Hjertet klynger sig ved;
Alt brat, om ikke vi vidste
Gud er Alkjærlighed!
#
Til ham i det evige Rige
Din Sjæl har styret sin Flugt;
For Lyset der, uden Lige,
Vort Øie her er lukt.
#
Men vi skal det see og kjende,
Livsaligt samles igjen!
I Toner og Taarer vi finde
Farvel vor unge Ven!

H.C. Andersen

Emneord
H.C. Andersens forfatterskab
Personer
H.C. Andersen
Sidst opdateret 19.05.2015 Print