No. 93 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
H.C. Andersen u.å. [ca. 1852]
Værktitel

Sang ved femogtyveaars Festen for Studenter fra et og samme Aar. October 1852

Original
Dokumentindhold

Manuskript til “Sang ved femogtyveaars Festen for Studenter fra et og samme Aar. October 1852”.


Sang
ved femogtyveaars Festen
for Studenter fra et og samme Aar.
October
1852. //

Mel: ”Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden.”

#
Der er et Baand, det os til Festen kalder,
Et Mærke, det os til hinanden drog,
En Lyst til at, endnu i Mandens Alder,
Slaae op Studenterlivets Mindebog.
Hen over Artiums Gjærdet fløi vi sammen,
Det var October, men i os var Vaar,
Som ung Student, saa har man Svanehammen,
Ei sandt, Studenter fra det samme Aar!
#
Naar gamle Minder kaldes til Paraden,
Saa klinger sært det i Eens Hjertebund;
Regentsen og vor Gaard i Boldhuusgaden
Var Vidne til saa mangen munter Stund.
Vi skildtes ad, saa vidt om blev vi fløtted’,
Saa langt omkring, som Rigets og dets Grændse gaaer,
Men mødtes vi, et Baand os sammenknytted’
Det hed: ”vi er Student fra samme Aar!”
# //

#
Vel er der gaaet store Søer og Taager
Fra den Tid hver af os var ung Student,
Men vi har lært, Gud over Danmark vaager,
At Og her er godt at gaae, har vi erkjendt.
Mens Videnskab og Kunst har deiligt Fremme,
I Folkeaanden , der et Hjerte slaaer.
Held Sammenholdet! – og ei vort vi glemme,
Hurra! – vi er’ Studenter samme Aar!
Vi er’ Studenter fra det samme Aar!

H.C. Andersen. //

Latin

circa 50 Exemplarer. Correctur bedes tilsendt Hr Professor Ridder Andersen, Nyhavn No 34, om muligt iaften, ialtfald imorgen tidligt. Saasnart Correcturen kommer tilbage, bedes Trykningen udført – simpelt, men net – paa godt, ikke alt for tyndt Papir.
Løverd. 23/10 52.

Jessen.[?]

Emneord
H.C. Andersens forfatterskab
Personer
H.C. Andersen
Sidst opdateret 26.05.2015 Print