No. 149 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han ikke er vred over, at hun tog til koncert. I morgen vil han følge hende ud til Bakkehuset. Han har talt med Becher og give ham portrættet, hvorefter hun skal få det.


[u.d.]

Sysse Christiane!

Hvor kan du troe jeg skulde blive vred over at du tog paa Concert! At du ikke kan vinde ud til Bakkehuset idag kunde jeg nok vide. Imorgen skal jeg med megen Contentement convoiere dig ligerviis som du igaar convoierede. Jeg har talt med Becher, men rigtignok ikke givet ham Portraittet. Han skal ganske vidst faae det snart, og du altsaa ogsaa. Jeg falder i den største Forundring over det [Bragspid?] [Erig?] har faaet i Nakken; min Haand ryster af Skræk, og jeg maa slutte med den Forsikkring, at jeg som altid er min naadige Frøikens underdanigste Tiener og Tilbeder

A Øhlenslæger
berühmter Dichter alhier.

[På konvolutten:]
Til
Frøken Heger.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 29.10.2015 Print