No. 30 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger [+]

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han ikke har givet hende besked tidligere om spilletidspunktet i Borups Selskab, men han har hørt fejl. Der bliver i øvrigt først spillet næste torsdag. Det ville dog have skånet ham for hendes bebrejdelser.


[u.d.]

Kiere Christiane

Da jeg først fik dit Brev i Middags Kl 1½ lige i det Maden stod paa Bordet, saa veed jeg ikke om du faaer det i Dag, det kommer an paa om Kudsken er der endnu[.] Er han der ikke, faaer du Brevet i Morgen og det kommer tidsnok da der ikke bliver spillet i B.S. førend paa Torsdag i den anden Uge. Jeg havde ført feil. Da jeg af vor Søndagssamtale formodede at du havde saa travelt i denne Uge at du ikke kom herind, om der end blev spillet, saa troede jeg ikke du kunde støde dig over at jeg lod to Dage gaae forbi inden jeg gav dig Efterretning; havde jeg kundet formode det, skulde du vist ikke faaet Aarsag til at blive vred, og jeg ikke faaet Aarsag til at krænke mig over din kolde og bittre Bebreidelse.
Lev vel!

Din
Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Velædle
Jfr. Christiane Heger
paa
Springforbi.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 13.11.2015 Print