No. 43 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Christian Winther u.å.
Værktitel

Tonerne

Original
Dokumentindhold

Manuskript til Christian Winthers digt Tonerne.


Tonerne
___

De slumre dybt i al Naturens Rige,
Men vaagne brat, naar Mesteren har kaldt,
Af Intets Skjød han byder dem opstige,
Og deres Slægt har endnu Ingen talt;
Med blid og sagte Flugt de snart hensuse,
Og snige sig, hvor Intet ellers naaer,
Men snart med Herskervælde frem de bruse,
Og deres Seiersraab til Himlen gaaer.
___

De tjene venligt Sorgens dybe Klage,
Og dysse den saa saligt sødt til Ro;
Det Hjerte, som har ingen Trøst tilbage,
Sin Qval endnu til Toner tør betroe;
De laaner Elskov selv en Trylletunge,
Der tolker ømt, hvad Ordet ei formaaer;
Og Glæden først i Hallen ret kan runge,
Naar Sangen mægtigt med sin Vinge slaaer.
___

Emneord
Christian Winthers forfatterskab
Personer
Christian Winther
Sidst opdateret 12.06.2018 Print