No. 44 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Christian Winther u.å.
Værktitel

Vandring til Landsbyen

Original
Dokumentindhold

Manuskript til digtet Vandring til Landsbyen af Christian Winther. Dette digt er en del af Christian Winthers versnovelle Annette, som man kan se indholdsfortegnelsen på her.


5 [Tilføjet med blyant og en anden hånd]

Vandring til Landsbyen

Jo, du skal kjønt spadsere need, –
Din Doctor har jo sagt det;
En Vandring langs med Søens Bred
Har du ei før foragtet.

___

“Jeg bliver træt!” – Vi langsomt gaae,
Ved Søen kjøler Luften,
Og der er Græs at hvile paa,
Og der er Blomsterduften.

___

“Hvad leer du ad?” – Du bandt din Sko
Og sad besværligt bøiet,
Dit Suk, og Tanken – kan du troe,
Mig gjorde saa fornøiet.

___

“Hvor du er fæl!” – Kom, bedst vi gaae
til Byen over Vænge;
Der bor en Mand, som skal forstaae
En Kunst, hvortil vi trænge.

___

“Hvad da?” – Han bygge skal en Bo,
En lille, venlig Hytte,
Hvor Sorg ei boe, kun Fred og Ro,
Som Englene beskytte.

___
//
“Men jeg forstaaer dig ei!” – Probeer
Min kløgtige Annette!
Om, naar jeg ikke siger meer,
Du kan min Gaal[?] gjætte?

___

“Aa, siig alt strax!” – Befaler du?
Det hjælper dig kun lidet!
Saa tie kun med din Gaade nu,
Jeg vil slet ikke vide’t.”

___

Hvor her er svalt i denne Lund,
Aa, lad os staae lidt stille
Og kjøl forsigtigt her din Mund
I denne klare Kilde.

___

I Fjor, da var du let til beens,
Hvad ændrer ikke Aaret?
Man kan ei altid være eens,
Ja, seer du, saadan gaaer’et.

___

Saa kneiser Træet stolt i Vaar,
Thi Blomsten ikke tynger,
Men bøiet det ved Høsten staaer,
Af Frugt i tunge Klynger.

___
//

“Hør nu igjen nu er jeg vreed!
Jeg vil ei længer ha’ dig!”
Du kan ei flyve langt; – jeg veed,
Jeg kan ei skilles fra dig.

___

Men see! her ind vi træde vil,
Ifald du saa behager;
Her faae vi, hvad vi trænge til,
Her boer en – Kurvemager.

Emneord
Christian Winthers forfatterskab
Personer
Christian Winther
Sidst opdateret 12.06.2018 Print