Tilbage til C

Christian Winthers forfatterskab

Emneordet er under udarbejdelse.

Uskyldige Ønsker.

Christian Winther

Dette er et udkast til Christian Winthers digt Uskyldige Ønsker, udgivet i digtsamlingen Nogle Di...

Ida Emilie Winther.

Christian Winther

Christian Winther skriver dette lille rim i datteren Idas salmebog.

Tordenveiret.

Christian Winther

Dette digt er en del af Christian Winthers versnovelle Annette, som man kan se indholdsfortegnels...

Ordenen, hvori disse Digte om Annette læses, er:

Christian Winther

Christian Winthers selvskrevne indholdsfortegnelse til Annette. Nogle af digtene kan læses i dere...

Med en Femhammer

Christian Winther

Christian Winther har skrevet det lille rim til Ida, hans steddatter gennem ægteskabet med Julie ...

Kanefarten

Christian Winther

Denne originaludgave af Christian Winthers digt “Kanefarten” er en del af Christian W...

Hjemreisen

Christian Winther

Christian Winthers manuskript til digtet Hjemreisen, som var en del af digtcyklen Annette, udgive...

Vandring til Landsbyen

Christian Winther

Manuskript til digtet Vandring til Landsbyen af Christian Winther. Dette digt er en del af Christ...

Tonerne

Christian Winther

Manuskript til Christian Winthers digt Tonerne.

Til Aluilde

Christian Winther

Manuskript til Charistian Winthers digt Til Aluilde.

Til det danske Publikum

Christian Winther

Manuskript til Christian Winthers digt Til det danske Publikum.

Prædiken af Christian Winther

Christian Winther

Prædiken af Christian Winther, afskrevet af Nicolai Bøgh (1843-1905).