No. 561 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Vilhelm Kyhn 30.1.1875 [+]

Dateringsbegrundelse

Det er lidt uklart ud fra skriften af bedømme, om måneden er januar eller juni!

Edvard Valdemar Agerholm
Original
Dokumentindhold

Vilhelm Kyhn skriver til Edvard Valdemar Agerholm, at han har arbejdet med det billedtryk, som kaldes galvanografi for at se, hvad metoden kan bruges til. Oberst Hoffmann var meget betaget af trykkene, og Kyhn har derfor overladt sine plader til ham. Hans tryk var i handelen i en periode, og han påberåber sig fortsat rettighederne til trykkene. Kyhn havde hele tiden tænkt, at han skulle have pladerne tilbage efter oberstens død, men han vil også acceptere, hvis oberstens enke vælger at sælge dem. Dog vil Kyhn stadig gerne være involveret, hvis man vælger at lave tryk efter pladerne. Hvis han selv skulle overleve enkefru Hoffmann, vil han gerne have pladerne tilbage.


30/1 75.

Herr Capt Agerholm!
Jeg er i Forlegenhed med at svare Dem, da det mulig kan få Udseende af Egoisme hos mig, hvilket jeg dog på Forhånd må værge mig mod.
       Jeg gjorde de af Dem omtalte Galvanographie af Lyst til at se hvad man på den Måde kunde udrette og da afdøde Oberst Hoffmann havde så megen Fornøielse derved og da hans elskværdige Karakter snart bragte mig i et venskabeligt Forhold til ham, vilde jeg gerne gøre ham den Fornøielse jeg kunde og overlod ham Pladerne, da der var taget nogle Tryk af dem, jeg husker ikke hvor mange. De udkom og vare nogle år i Handelen, men kun få Expl: affattet, de fleste forærede jeg til hvem der gad have dem.
Imidlertid vil De indse at Retten til Udgivelsen må vedblive at være min, da Arbeidet er mit. Jeg havde tænkt mig at Pladerne engang vilde blive mig tilstillede efter Oberstens Død. Jeg kunde ikke komme over at tale til ham derom da det let kunde have berørt ham smerteligt, og eller som om jeg snart ventede hans Bortgang.
       Hvis Fru H: imidlertid kan have en Indtægt ved disse Plader, da vil det være mig en virkelig Fornøielse hvortil jeg så gerne giver mit Minde; men at De kun bruges på denne måde. Dernæst må jeg forbeholde mig at jeg bliver Herre over hvilke Plader der skal udkomme, da det er helt Ungdoms og Forsøgs -Arbeider og jeg erindrer ikke hvilke [ex…tere?].
Da de ere meget svage i Stregen må jeg også forbeholde mig Tilsyn med Trykningen.
       Jeg tror for øvrigt ikke, at Raderforeningen kan have Brug for dem. Hvis jeg var i Bestyrelsen vilde jeg stemme derimod, men det er kun et Skøn.

Ærbødig
Vilh Kyhn

[Skrevet i venstre margin:] Hvis jeg skulde overleve Fru Hoffmann venter jeg ved hendes Afgang at få Pladerne.

Personer
Edvard Valdemar Agerholm · Vilhelm Kyhn
Sidst opdateret 19.07.2018 Print