No. 429 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Vilhelm Kyhn 2.11.1854 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevets datering skyldes stemplet på konvolutten.

Johannes Gullak [+]

Modtagersted

Rønne, Bornholm

Original
Dokumentindhold

Vilhelm Kyhn beskriver sin første datter Sarah-Gyrithes fødsel for Johannes Gullak. Fødslen var hård, eftersom pigen kom ud med numsen først. Både mor og barn har det imidlertid godt, og pigens livsvilje beskrives. Hun har allerede taget på i vægt.
Wilhelm Ursin har også fået en lille søn.
Det meste af Kyhns hverdag går med at passe babyen, men har nået at sende Gullaks raderinger over til Carl.


[Tilføjet i højre hjørne med blyant og anden hånd: P. Vilhelm Kyhn 1814-
Landskabsmaler]

d. 2de Novbr [Tilføjet med blyant og anden hånd: 1854]

Gode Johannes!
Skjøndt det nu er en rum Tid siden at Du er reist herfra synes det dog som det var i forgaars, saalunde gaaer Tiden og ”sommetidsens” bringer den mer end ”sommetidsens”, og den har nu brunget mig hvad den aldrig har brunget før, nemlig en ”Tøs” som Mutter Gribs siger. – Jeg har havt fore at skrive til Dig i nogen Tid; men jeg ventede hver Dag på ”Tøsen” og saa kom hun i Søndags Morges kl. 7 og er velskabt og ret et skikkeligt Puds, som sover og patter og drikker ”sommetidsens”alle tre Ting paa en Gang og saa kan hun ogsaa lugte saa nydelig som nogen Tulipan eller Levkøi, men det er nu en nødvendig Følge og Nødvendigheden maae hver Mand bøie sig for. Hun skriger ikke mere end tilbørlig, egentlig kun hver Gang hun bliver vadsket. Vor Moder har overstaaet det hidtil saa godt som Nogen og jeg haaber på Gud, at han lader hende leve til hendes og min Gavn og Glæde. Du kan tænke Dig hvad det er for en Basse, da Pauline i dette Øjeblik fortæller mig at ”Tøsen” altid skyder hende ud på Kanten af Sengen for selv at ligge i Midten. Faae Timer efter at hun havde kiget ud i Verden vilde hun have Mad og sugede lystigt paa Patten. Nu gjelder kun om naar hun bliver større og vil ha’ Ma’, at vi har Noget at putte i Munden paa hende.
       Du lever jo som en Konge, der er paa Gjæsteri og det er jo godt, at det er en flink Mand, som Du har med at bestille. Forøvrigt gaaer den ene Dag vel som den anden. Ja du veed jo at Gottlieb havde Bryllup i Lørdags, der vare vi indtil Kl. 9 […?], men // saa begyndte vor Mo’er at befinde sig lidt ilde, da de smaae ”Ture” indfandt sig. Forresten gik det strengt paa i Fødslen, da hun blev født, ikke almindeligt men kom dobbelt med Bagen først – saa jeg troede hun havde halet hende fra hverandre; men Gudske Lov det gik godt og ingen af dem tog Skade. [Kyhn har tegnet barnets fødsel ude i venstre margen]
Wilh: Ursin har i forgaars faaet sig en Søn, det var to Usynlige som var til Bryllup.
       Forøvrigt har jeg ikke Noget at melde og Du faaer ikke noget langt Brev da jeg har travlt som Du kan tænke med at lave Barne-Mad, nei det var Løgn; men vadske Ble’er o.s.v. og være Haandlanger hos Mutter Gribs o.s.v. o.s.v. o.s.v. Dine Raderinger har jeg ladet bringe til Carl, da Budet var herude og jeg saa gav ham Underretning om Fødselsdags Gratulation fik Du jo af mig inden Dagen og nu kan Du faa efter den saa kan det gaae lige op og træffe Midten.
       Og saa siger jeg Slut med hilsen fra Pauline og fra Din hengivne
                            Wilhelm

[På konvolutten:]
S.T.
Herr I. Gullak
Adr. Skibsbygmester Beck
Rønne

[Stempel på konvolut: København 4.11.1854]

Personer
Johannes Gullak · Pauline Kyhn · Vilhelm Kyhn
Sidst opdateret 03.09.2018 Print