Der er 5 breve fra 1812

17.1.1812

Christian VIII

Christoffer Wilhelm Eckersberg

Christian VIII skriver til billedkunstneren C.W. Eckersberg, at Eckersbergs ønske om at forlænge ...

19.3.1812

Kamma Rahbek

Adolph Ludvig Drewsen

Kamma Rahbek glæder sig over A.L. Drewsens brev, fordi hun deraf ser, at han ikke har glemt hende...

27.07.1812

Adam Oehlenschläger

Kamma Rahbek

Siden sidste Hundepost er Oehlenschläger blevet gift med Christiane, og han var desuden i en peri...

19.10.1812

Adam Oehlenschläger

Kamma Rahbek

Denne unummererede Hundepost, som Adam Oehlenschläger har sendt til Kamma Rahbek består af et fin...

10.12.1812

Kamma Rahbek

Hanne Langberg

Kamma Rahbek kan ikke sende Johanne Langberg Rahbeks brev til Pavels uden samtidig selv at sende ...