Der er 3 breve fra 1817

16.1.1817

Christian VIII

Hans Christian Sneedorff

Christian VIII udtaler sin deltagelse og påskønnelse i anledning af oplysningen om Betsys foløsni...

20.4.1817

Kamma Rahbek

Hanne Langberg

Kamma Rahbek kan ikke forbigå Johanne Langbergs fødselsdag i tavshed, men føler sig ikke i stand ...

3.12. 1817-18

Kamma Rahbek

E.C. Werlauff

Kamma Rahbek skriver til E.C. Werlauff, at brevet kun skal ses som en venlig morgenhilsen, fordi ...