No. 323 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek før 4.3. 1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet må være skrevet før 4. 3. 1819. Dateringen er foretaget ud fra oplysningen om Jane Brandis’ forestående fødsel, idet Henriette Brandis blev født 4.3.1819.

Hanne Langberg
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek fortæller Johanne Langberg, at hun ville have skrevet i går, men blev forhindret pga. besøg af Oehlenschläger og Ahlefeldt. Hun takker for brevet og længes meget efter hende. Derfor blev Kamma ærgerlig i morges over vejret og føret, som forhindrer både Hannes og Molbechs besøg. Hun beder hende hilse Molbech og undskylde, at hun ikke har skrevet. Kamma spørger, om Hanne ved, at Løvinden er i barselseng.


Mandag Morgen.
[Tilføjet med anden håndskrift:] 1819

Kiæreste Hanne!

Jeg vilde igaar Aftes have skrevet baade til Dig og til Molbech, men saa kom Oehlenschläger og giorde mig det umueligt for hele Aftenen og ligeledes gik det mig i Forgaars med Franz Ahlefeldt. Nu kan jeg derfor kun i stor Korthed takke Dig paa mine egne saavel som paa Rahbek‘s Vegne, for Dit velsignede Brev, der var os til stor Glæde. Jeg længes meget efter Dig, og glædede mig derfor hvergang Nogen igaar fortalte mig, at Veien nu begyndte at blive god; og jeg blev derfor ret fortrædelig i Morges, da jeg saae det samme Søleføre igien der saa længe har kiedet mig; og jeg vilde bleven det endnu mere, dersom ikke Rahbek havde sagt mig, at han for sin Person ikke kunde være tient med Dit Besøg før efter Onsdag. Molbech behøver derfor ikke at frygte nogen nærforestaaende Bakkehuustour; men jeg har mere // Grund til at frygte, at maaskee ogsaa denne hele Uge kan forløbe, uden at en eneste Dag bringer mig det kiære Grevebarn.
Du maae endelig hilse Molbech fra mig, at det ikke er Ligegyldighed der er Aarsag i at jeg ikke har skrevet ham til siden jeg fik hans sidste Brev; thi endskiøndt jeg just ikke er meget brevskrivende, har jeg dog villet skrive til ham.
Lad mig endelig vide, hvordan det er med de søde Vergissmeinnichter, og hils dem tusinde Gange fra mig, og vær selv ligesaa ofte hilset af R., og af

Din
hengivne K: M: Rahbek.

E.S. Du veed vel, at Løvinden er kommen i Barselseng? Hun har været meget slet; men er nu – eller var i det Mindste igaar – i god Bedring.
Jeg beder Dig hilse Dine Forældre venligst fra os.

[På konvolutten:]
Pour
Mademoiselle H. Langberg.

Personer
Christian Molbech · Adam Oehlenschläger · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 02.12.2013 Print