eller nulstil

Vælg år eller periode: 16841738 1746 1747 1748 1749 1756 1758 1760 1764 1765 1770 1772 17731964
Søgningen gav 14 hits
Vis:
Dato Danske begivenheder Internationale begivenheder Centrale tekster Personrelaterede begivenheder
8. januar 1758 Forfatteren P.A. Heiberg bliver født.
1787 - 93 P.A. Heiberg udgiver sin satiriske føljeton Rigsdaler-Sedlens Hændelser som små tekster.
1789 P.A. Heiberg skriver lystspillet Virtuosen nr. 2.
1790 P.A. Heiberg skriver Selskabs-Sang. Den 25de September 1790 også kaldet Indtogsvisen, hvorfra verset “Ordener hænger man paa Idioter” vækker forargelse.
14. december 1791 J.L. Heiberg bliver født.
17. marts 1794 P.A. Heiberg skriver under dæknavnet Simon Sandrue en artikel til K.L. Rahbeks tidsskrift Den danske Tilskuer, hvori han kritiserer den engelske gesandt i Danmark Mr. Hailes.
Juni 1794 K.L. Rahbek trykker P.A. Heibergs selskabsang Vor Klub er dog en herlig Sag i sit tidsskrift Den danske Tilskuer. Heiberg får en bøde på 300 rdl. og tidsskriftets nummer beslaglægges af myndighederne.
1798 P.A. Heiberg får udgivet de stærkt kritiske essays Politisk Dispache og Sprog-Granskning.
24. december 1799 P.A. Heiberg idømmes landsforvisning for overtrædelse af Trykkefrihedsforordningen af 1799. Januar 1800 rejser han til Paris for aldrig at vende tilbage til Danmark.
11. september 1801 Thomasine Gyllembourg sender sit lettre remarquable til P.A. Heiberg, hvorved hun begærer skilsmisse.
22. november 1812 Johanne Luise Heiberg bliver født under navnet Pätges.
1 jan 1827 - 21 dec 1837 J.L. Heiberg udgiver tidsskriftet Kjøbenhavns Flyvende Post
1861 - 62 J.L. Heiberg udgiver sine Prosaiske skrifter I-II
1862 J.L. Heiberg udgiver sine Poetiske skrifter I-II